Notice: Use of undefined constant display_errors - assumed 'display_errors' in /var/www/b916834/data/www/p-pp.com.ua/index.php on line 2
Подарункові сертифікати в обліку В цій статті йдеться про бухгалтерський і податковий облік такого «фінансового інструменту» покупця, як подарунковий сертифікат.
каталог
 

26.06.10
назад<<

Подарункові сертифікати в бухгалтерському обліку

Подарункові сертифікати в обліку

В цій статті йдеться про бухгалтерський і податковий облік такого «фінансового інструменту» покупця, як подарунковий сертифікат.

Багатьом з нас, напевне, доводилося бачити в магазинах (наприклад, з продажу косметики), читати чи чути в рекламних повідомленнях про розповсюдження продавцями «подарункових сертифікатів» (далі — сертифікатів). Хто його бачив, той знає, що на вигляд це такий собі гарненький «папірець» чи пластикова картка з різного роду вензелями, закарлючками, малюночками і т.ін. його можна купити, заплативши суму, яка зазначена на ньому як його номінал, або отримати у подарунок при придбанні того чи іншого товару. Скористатися сертифікатом його власник може відповідно до правил, зазначених на його зворотній стороні чи в окремому повідомленні.

Серед оприлюднених рекламних оголошень, в яких зустрічається інформація про сертифікати, зустрічаються, наприклад, такі. Один продавець зазначив, що до кожної купленої у нього одиниці товару додається подарунковий сертифікат номіналом 10 грн. Власник такого сертифіката, здійснюючи одну з подальших купівель, має право назвати код такого сертифіката і номінал буде віднято із суми такої покупки. Інший продавець застосував більш складну схему.

В рекламному проспекті зазначається, що номінал сертифіката дорівнює кількості балів, отриманих при купівлі тих чи інших товарів його виробництва. Такі бали накопичуються на окремому рахунку після реєстрації покупця через Інтернет на сайті компанії. Власник сертифіката в ході будь-якої іншої покупки товару цього ж виробника має право на отримання подарунка, вартість якого відповідає відповідній кількості балів. А є магазини, де можна просто прийти, заплатити гроші, отримати сертифікат на цю суму, а згодом використати його як грошову купюру при розрахунках за товар в цьому магазині.

Як бачимо, переваги сертифікатів для їх держателів очевидні. Наприклад, покупець в цей момент не знає, якого кольору телефон краще подарувати комусь на день народження. Продавець йому радить купити у нього сертифікат (-ти) на певну суму, подарувати їх імениннику, а він сам прийде в магазин і вибере товар собі до вподоби. Тому і не дивно, що переймаючи чийсь досвід, багато торговельних підприємств запроваджують такі сертифікати у себе. А перед бухгалтерами інколи вже за фактом постає завдання організувати їх облік.

Насамперед зазначимо, що сертифікат не є цінним папером. Хоча «зовні» не позбавлений деяких його ознак. Так, наприклад, якщо звернутися до Закону про ЦП, то побачимо, що сертифікату в деякій мірі притаманні, наприклад, риси облігації1. Емітуючи облігації, ми отримуємо гроші, а натомість зобов’язуємося погасити їх з процентами або наперед визначеними товарами. Продавши сертифікат, ми також отримуємо гроші і зобов’язуємося виконати на користь власника сертифіката зобов’язання, які на себе беремо. Не позбавлені сертифікати і ознак ф’ючерсного контракту2. Тим не менше держава не регулює порядок випуску подарункових сертифікатів, не встановлює для них форму і т.ін. Тому вони і не є цінними паперами.

1 Облігація посвідчує внесення її власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента облігації повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

2 Ф’ючерсний контракт — стандартний документ, який засвідчує зобов’язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту.

Основне призначення сертифіката — стимулювання покупця, прив’язка його чи його рідних і знайомих до конкретної торгової мережі, що, врешті-решт, має на меті підвищення обсягів продажу. Тому запровадження сертифікатів слід розглядати як складову маркетингової політики. Відповідно, всі витрати на виготовлення сертифікатів є витратами на збут в бухобліку і прямо пов’язані з господарською діяльністю для цілей подат­кового обліку. Тим не менше для повноти «доказової бази» підприємству слід оформити запровадження сертифікатів окремим наказом і розробити положення про порядок їхнього обігу. Таке положення чи такі правила відіграють вирішальну роль в організації подальшого обліку операцій з ним.

За замовлення зацікавленої особи виготовити сертифікат можуть взятися, як правило, підприємства поліграфії, коли він виготовлюється на паперовій основі, чи підприємства, які спеціалізуються на виготовленні товарів з пластмас, коли його виготовляють на пластмасовій основі. Витрати на виготовлення сертифікатів (розробка макету, послуги з друкування тощо) складають їхню собівартість (основи, з якого їх виготовлено), а готові сертифікати обліковуються на субрахунку 209 «Інші матеріали». По мірі продажу (дарування) сертифікатів відповідна їх кількість за актами списується з підзвіту матеріально відповідальної особи до витрат на збут.

ПРИклад 1

Підприємство «Подаруночок» замовило виготовити йому 200 сертифікатів. Вартість послуг з друкування сертифікатів друкарнею становить 600,00 грн, в т.ч. ПДВ — 100,00 грн. В травні покупцями куплено 50 сертифікатів. В обліку оприбуткування і використання сертифікатів можна відобразити так.

Таблиця 1

№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн Податковий облік
Дт Кт ВД ВВ
1 Оплачено послуги з друкування сертифікатів1 631

 

6411
311

 

644
600,00

 

100,00
- 500,00
2 Оприбутковано сертифікати 209

 

644
631

 

631
500,00

 

100,00
- -
3 Списано як витрати на збут вартість 50 сертифікатів, придбаних покупцями 93 209 125,00 - п. 5.9

1 Субрахунок 6411 з обліку податку на додану вартість.

З наведеного на початку ми побачили лише три можливі варіанти умов обігу сертифіката. Їх може бути скільки завгодно, розробляє їх підприємство самостійно, і в кожному з них облік буде різний.

У першому випадку сертифікат слід розцінювати, як пропозицію укласти договір купівлі-продажу товару на звичайних умовах з наданням знижки у фіксованій сумі (оферту). Такі сертифікати в момент їх передачі покупцям в обліку як зобов’язання не відображаються. Облік з їх використанням виглядає так.

ПРИклад 2

Підприємство «Подаруночок» продало у травні 100 одиниць товару на суму 1200,00 грн, до яких видало 100 сертифікатів номіналом по 10,00 грн. В цьому ж місяці при купівлі інших 200 одиниць товару на суму 2400,00 грн покупцями було пред’явлено 20 сертифікатів. Загальна сума наданих знижок склала 200,00 грн. В обліку використання сертифікатів можна відобразити так.

Таблиця 2

№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

 

грн
Податковий облік
Дт Кт ВД ВВ
1 Продано 100 одиниць товару 301

 

702
702

 

6411
1 200,00

 

200,00
1000,00 -
Роздано 100 сертифікатів 93 209 250,00 - п. 5.9
2 Відображено поза балансом зобов’язання щодо надання знижок 03 х 1 000,00 - -
3 Продано 200 одиниць товару 301

 

702
702

 

6411
2 200,00

 

367,00
1 833,00 -
4 Відображено суму знижок 282 285 200.00 - -
5 Списано вартість проданого товару 902 282 2 200,00 - -

В даному випадку знижка надається в момент придбання товару, особа покупця не ідентифікується, тому й окрема проводка на вирахування суми знижки з доходу (субрахунок 704) не робиться.

У другому випадку сертифікат слід розцінювати як публічну обіцянку подарунку його пред’явнику. А обіцянки в обліку не є зобов’язаннями, бо не відповідають вимогам норм П(С)БО 11 «Зобов’язання». Тому в обліку відображають тільки собівартість сертифіката як витрати на збут в момент видачі його покупцеві. А обіцяні подарунки в момент видачі розглядаються як витрати на рекламу і відображаються в порядку, передбаченому пп. 5.4.4 Закону про прибуток.

ПРИклад 3

Підприємство «Подаруночок» продало у травні 100 одиниць товару, до яких видало 100 сертифікатів. В цьому ж місяці на сайті зареєструвалося 20 покупців, яким на рахунок було зараховано по 30 балів. З них при подальшій купівлі за подарунком звернулося 5 чоловік, кожен з яких отримав плюшевого ведмедика. В обліку використання сертифікатів можна відобразити так.

Таблиця 3

№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

 

грн
Податковий облік
Дт Кт ВД ВВ
1 Продано 100 одиниць товару 301

 

702
702

 

6411
1 200,00

 

200,00
1000,00 -
2 Роздано 100 сертифікатів 93 209 250,00 - п. 5.9
3 Відображено поза балансом зобов’язання щодо надання подарунків зареєстрованим покупцям у сумі вартості подарунків 03 х 5 000,00 - -
4 Роздано подарунки 5 покупцям 93

 

93
282

 

6411
300,00

 

60,00
- пп. 5.4. 4

У третьому варіанті продаж сертифіката вже призводить до виникнення валових доходів і податкових зобов’язань з ПДВ в момент його продажу. Проте тут сертифікат не є товаром. Податкові зобов’язання виникають в силу того, що залежно від умов випуску плату за сертифікат підприємство, що його випускає, визначає як аванс чи завдаток за попереднім договором купівлі-продажу наступного товару. В умовах випуску таких сертифікатів передбачають, наприклад, такі умови:

термін дії сертифіката — 90 днів;

купівля сертифіката є свідченням укладення попереднього договору купівлі-продажу із зобов’язанням укласти основний договір купівлі-продажу товарів із наявного асортименту за цінами на дату купівлі до закінчення терміну дії сертифіката;

плата, внесена за сертифікат, є авансом;

по закінченні дії сертифіката внесена за нього плата повертається на вимогу покупця.

якщо вартість товару перевищує номінал сертифіката, то покупець проводить доплату. В протилежному випадку різниця повертається покупцю.

В обліку обіг такого сертифіката можна відобразити так.

ПРИклад 4

Підприємство продало за місяць 100 сертифікатів номіналом по 100 грн. В цьому ж місяці для отоварювання сертифікатів звернулося два покупці. Один з них придбав товар вартістю 150 грн (табл. 1), другий — 90 грн (табл. 1), в т.ч. ПДВ.

Продаж товару з доплатою

Таблиця 4

№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

 

грн
Податковий облік
Дт Кт ВД ВВ
1 Продано 100 сертифікатів 301

 

643
681

 

64111
10 000,00

 

1 667,00
8 333,00 -
2 Списано собівартість сертифіката на витрати 93 209 250,00 -  
3 Продано товар в рахунок сертифіката 301

 

361
702

 

702
50,00

 

100,00
42,00 п. 5.9
4 Відображено ПДВ в межах вартості сертифіката 702 643 17,00    
5 Відображено ПДВ понад вартість сертифіката 702 6411 8,00    
6 Зараховано заборгованість 685 361 100,00    
7 Списано вартість товару 902 282 150,00 - -

Продаж товару без доплати

Таблиця 5

№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума,

 

грн
Податковий облік
Дт Кт ВД ВВ
1 Продано товар в рахунок сертифіката 361 702 90,00 - п. 5.9
2 Відображено ПДВ 702 643 15,00 - -
3 Списано вартість сертифіката 685 361 90,00 - -
4 Списано вартість товару 902 282 90,00 - -
5 Повернено покупцю різницю 685 301 10,00 - -

В даному разі отримання плати за товар розглядаємо як першу подію, на яку і виникають податкові зобов’язання, як це встановлено п. 11.3 Закону про прибуток і п. 7.3 Закону про ПДВ.

Якщо плату за сертифікат визначити як завдаток, то по закінченні дії сертифіката завдаток переходить у власність продавця і покупець втрачає право вимоги до продавця. Якщо продавець ухиляється від укладання договору, то він зобов’язаний повернути подвійну суму завдатку. В цих ситуаціях слід мати на увазі, що всі розрахунки, в т.ч. при поверненні частини вартості сертифіката, якщо ціна товару менша за його номінал, мають проводитися через РРО.

Тим не менше, юристи схильні вважати, що сертифікат не є формою попереднього договору, бо не містить всіх істотних умов, на яких має бути укладено основний договір. Скоріше за все, сертифікат слід вважати запрошенням робити пропозиції укласти договір (ст. 641 ЦКУ). І знову ж з оговоркою «якщо інше не зазначено у рекламі або інших пропозиціях».

І на завершення нашої консультації коротко розглянемо питання відповідальності працівників за втрату сертифікатів. Наприклад, продавець, взявши гроші за один сертифікат, віддав два. Виникає закономірне запитання, чи можна утримати з продавця номінальну вартість сертифіката, адже власник неправомірно скористається авансом. Сертифікат не є товаром. Це форма договору. А притягти працівника до відповідальності за втрату договору, автор вважає, можна. Але тільки після того, як таким сертифікатом скористаються. Саме в цей момент підприємству і будуть завдані збитки, які можуть бути достовірно визначені і які можуть бути стягнуті з винної особи.

1 По субрахунку 6411 відображаються розрахунки з ПДВ.

Нормативна база

1. ЦКУ – Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.

2. П(С)БО 11 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 зі змінами та доповненнями.

Дмитро Кучерак

www.dtkt.com.uaвибір
сертифіката

 
опитування
Чи сподобався б Вам подарунок сертифікат на діджейство на радіо
 Так, я б дуже хотів спробувати побути ведучим на радіо, чи діджеєм!
 Досить цікаво!
 Зовсім не цікаво!